انسان، به دین دوستش است . پس هریک از شمابنگرد که با چه کسی دوستی می کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 96 شهریور 24 , ساعت 3:12 صبح
جمعه 96 شهریور 24 , ساعت 3:11 صبح
جمعه 96 شهریور 24 , ساعت 3:11 صبح
جمعه 96 شهریور 24 , ساعت 3:11 صبح
جمعه 96 شهریور 24 , ساعت 3:10 صبح
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ