سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
شاهان حاکم بر مردم اند و دانشمندان حاکم بر شاهان [امام صادق علیه السلام]