سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
[ و فرمود : ] اگر دو پایم را در این لغزشگاه استوار ماند چیزهایى را دگرگون کنم . [نهج البلاغه]