سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
هر کس را سر انجامى است ، شیرین و یا تلخکامى است . [نهج البلاغه]