سفارش تبلیغ
صبا
دانش بدون توفیق بهره نمی دهد . [امام علی علیه السلام]