سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
رشک بردن زن کفران است و رشک بردن مرد ایمان . [نهج البلاغه]