سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
بترسید بترسید که خدا چنان پرده بر بنده گستریده که گویى او را آمرزیده . [نهج البلاغه]