سفارش تبلیغ
صبا
آنچه دیده بیند در دل نشیند . [نهج البلاغه]