سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
در مردمی که نه خود نیک خواه اند و نه نیک خواهان را دوست دارند، خیری نیست . [امام علی علیه السلام]