سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران
خداوند، بنده مؤمنِ درویشِ آزرمگین و عیالوارخود را دوست دارد. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]