سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
سزاوارتر مردم به بخشودن ، تواناترشان است به کیفر نمودن . [نهج البلاغه]