سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آن که عوض را باور کند ، در بخشش جوانمرد بود . [نهج البلاغه]