سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
در دوزخ آسیابی است که دانشمندان فاسد را کاملاً آسیاب می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]