سفارش تبلیغ
صبا
با درد خود بساز چندانکه با تو بسازد . [نهج البلاغه]