سفارش تبلیغ
صبا
جوانمردى مهرآورتر از خویشاوندى است . [نهج البلاغه]