سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
دلها، خاک و دانش، نهال و گفتگو، آب است . هرگاه آب از خاک جدا افتد، نهال خشک گردد . [امام صادق علیه السلام]