سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
سه ویژگی در هر که باشد ایمانش به کمال رسد : خرد، بردباری و دانش . [امام علی علیه السلام]