سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
دو دعوى خلاف هم نیست جز که یکى را روى در گمراهى است . [نهج البلاغه]