سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
خردی که بیماری خشم و شهوت دارد، از حکمت بهره ای نمی برد . [امام علی علیه السلام]