سفارش تبلیغ
طراحی وب هاست ایران
سرزنش بسیار، دل ها را کینه ور می کند و یارانرا می پراکَنَد . [امام علی علیه السلام]