سفارش تبلیغ
طراحی وب هاست ایران
[ و فرمود : ] کارها چنان رام تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است . [نهج البلاغه]