تقوای خداوند، اساس هر حکمتی است . [امام علی علیه السلام]